Navigace

Obsah

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Stříbra

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Stříbra

Datum konání: 31. 10. 2018 začátek od 18:00

Místo konání: obřadní síň městské radnice ve Stříbře, Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro
49° 45′ 10.435″N 13° 0′ 14.877″E

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Stříbro

Zdroj: Město Stříbro

P O Z V Á N K A

na 1. zasedání Zastupitelstva města Stříbra,

které  se koná ve středu 31. října 2018 od 18:00 hodin v obřadní síni městské radnice ve Stříbře

Program jednání:

 1. Určení ověřovatelů zápisu, složení návrhové komise a zapisovatele
 2. Volba volební komise
 3. Schválení volebního řádu pro volby uvolněných členů 2018 – 2022
 4. Volba starosty, místostarostů a členů rady města Stříbra
  • určení počtu místostarostů, případné rozhodnutí, který z nich bude zastupovat starostu v jeho nepřítomnosti ( § 84 odst. 2 písm. m) a § 104 odst. 1 zákona o obcích)
  • určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města Stříbra uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích)
  • určení způsobu volby starosty, místostarostů a členů rady
  • volba starosty
  • volba místostarosty, popř. místostarostů
  • volba zbylých členů rady
 5. Zřízení finančního a kontrolního výboru a jeho volba
  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního výboru
  • volba předsedy kontrolního výboru
  • volba členů finančního výboru
  • volba členů kontrolního výboru
 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 7. Schválení termínů jednání zastupitelstva do konce roku 2018
 8. Slavnostní projev nově zvoleného starosty města Stříbra
 9. Shrnutí přijatých usnesení a závěr

Vytvořeno: 24. 10. 2018
Poslední aktualizace: 25. 10. 2018 07:40