Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce
Václava Panoše, kterému jsou podřízeni:
 

   - Lenka Svobodová, účetní

   - Lubomír Hrivnák - pracovník obce

 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014.
seznam zastupitelů:
 

  • Houdek Jaroslav
  • Hovorka Miroslav
  • Panoš Václav
  • Pitlík Jan
  • Růžičková Irena
  • Steklý Michal
  • Tyll Miroslav


 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích:

 

Kontrolní výbor -   Miroslav Hovorka - předseda
                                Josef Leopol - člen
                                Irena Růžičková - člen

Finanční výbor -   Michal Steklý - předseda
                               Hana Kotovská - členka
                               Ing. František Streibl - člen

Sbor pro občanské záležitosti - Alena Panošová - předsedkyně

  •                              Hovorková Daniela - členka
  •                              Monika Hrabětová - členka
  •                              Miroslav Tyll - člen