Navigace

Obsah

Tabulka nákladů obce Kokašice na odpadové hospodářství

                                                                               2018               2019               2020               2021

       Náklady na odpady celkem v Kč           449 939          445 112          456 759         553 202

       Příjmy od občanů  v Kč                             138 095           159 945          181 460        202 750

       Odměna za třídění - EKO KOM v Kč       77 137              78266             75 360        100 741

       Dotováno z rozpočtu obce v Kč            234 707            206 901        197 444         249 711

    

    Produkce a nákladovost odpadů  za jednotlivé roky

                                                                                  rok    2020               rok           2021                

     papír a lepenka                                                      8,12 t.     56.580 Kč          8,49 t       58.798 Kč

     sklo bílé a sklo barevné                                      6,83 t.      17.424 Kč          6,80 t       22.252 Kč

     oděvy -  textil                                                          0,97 t.       zdarma            0,38 t        zdarma

     plasty včetně PET lahví                                       9,85 t.     129.920 Kč       11,39 t      160.161 Kč

     jedlý olej a tuky                                                      0,04 t.      zdarma             0,22 t          3.450 Kč

     kovy                                                                            0,87 t.      zdarma             0,00 t        zdarma

     biologicky rozložitelný odpad -občané       21,29 t.      24.064 Kč        25,52 t      24.609 Kč

     biologicky rozložitelný odpad - obec         124,30 t                     Kč        79,30 t                    Kč

     směsný komunální odpad - popelnice        48,94 t.     178.263 Kč        58,74 t     208.554 Kč

     objemný odpad                                                    19,74 t.       29.810 Kč        18,00 t       45.924 Kč

     nebezpečný odpad                                               0,91 t.       18.111  Kč          0,42 t        29.454 Kč

     ODPADY CELKEM                                                 241,81 t.   456.759 Kč      209,29 t    553.202 Kč