Obsah

Odpady

Komunální odpad


Likvidaci komunálního odpadu zajišťuje společnost:

EKODEPON s.r.o.

Lažany 36, Černošín                         Telefon: 374616991-8
349 01 Stříbro                                     Fax: 374616999 
IČ: 49790927                                      e-mail: ekodepon@ekodepon.cz
DIČ: CZ49790927                               www.ekodepon.cz  


Svozový den - středa

 Známky na popelnice (110 – 120 l) spojené s likvidací komunálního odpadu:

 • roční týdenní – 2.310,- Kč

 • roční čtrnáctidenní – 1.565,- Kč

 • sezónní (v zimě týdně, v létě 1x za 14 dní) - 1.905,- Kč

 • kvartální týdenní – 650,- Kč

 • kvartální čtrnáctidenní – 480,- Kč

 • jednorázová – 200,- Kč

Sběrný dvůr 

Občané, kteří mají řádně zakoupenou známku na popelnici, si mohou na obecním úřadě vyzvednout jednorázovou průkazku k bezplatnému uložení  objemného odpadu do sběrného dvora v Konstantinových Lázních. 

Sběrný dvůr Konstantinovy Lázně je umístěn v jižní části obce v těsné blízkosti čistírny odpadních vod (směr Břetislav).

 

Co lze uložit do sběrného dvora?

 

 Co lze uložit do sběrného dvora

 

Separovaný odpad

Místa pro ukládání separovaného odpadu:

Kokašice

 • horní náves - 2x papír -  2x plasty včetně PET lahví - 1x sklo bílé - 1x jedlé oleje a tuky -  1x textilní materiály
 • rybník u Vacaty - 1x papír - 2x plasty včetně PET lahví - 1x sklo bílé
 • u bytovek -  1x papír - 2x plasty včetně PET lahví - 1x sklo bílé
 • západní část dvojdomky -  1x papír - 1x plasty včetně PET lahví - 1x sklo bílé

Kokašice - nádraží

 • 1x papír - 1x plasty včetně PET lahví - 1x sklo barevné
 • Čeliv - náves
 • 1x papír - 1x plasty včetně PET lahví - 1x sklo bílé

Lomy - horní náves

 • 1x papír - 2x plasty včetně PET lahví - 1x sklo barevné - 1x Jedlé tuky a oleje

Kontejner na textilní materiály

V parku na horní návsi v Kokašicích,  vedle kontejnerů na separovaný odpad, je umístěn kontejner na oděvy a obuv. Sem mouhou občané odkládat  již nepotřebné oděvy a obuv, které musí být čisté, vyprané a nesmí být roztrhané. Oděvy i obuv budou dále použity pro charitativní účely.