Navigace

Obsah

20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Stříbra

20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Stříbra

Datum konání: 18. 11. 2020 začátek od 17:00

Místo konání: Kulturní dům města Stříbra, Gagarinova 1344, 34901 Stříbro

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Stříbro

Zdroj: Město Stříbro

P O Z V Á N K A

na 20. zasedání Zastupitelstva města Stříbra,

které se koná ve středu 18. listopadu 2020 od 17:00 hodin ve společenském sále kulturního domu ve Stříbře

Program jednání:

 1. Úvodní protokolární část
 2. Kontrola plnění úkolů
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Finanční a rozpočtová opatření
 5. Návrh rozpočtu města Stříbra na rok 2021
 6. Rozhodnutí o odměnách členům a tajemníkům výborů Změ a komisí Rmě Stříbra
 7. Mimořádná odměna starostovi a uvolněnému místostarostovi
 8. Zřizovací listiny městských organizací – úpravy
 9. Zasedání valné hromady VSOZČ
 10. Volba přísedícího soudce OS v Tachově
 11. Různé – problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva města
 12. Diskuse s občany k projednávaným bodům jednání zastupitelstva města a k aktuální problematice města
 13. Usnesení a závěr

 

Martin Záhoř, starosta města Stříbra v. r.


Vytvořeno: 12. 12. 2019
Poslední aktualizace: 11. 11. 2020 10:01