Navigace

Obsah

Kokašice

První známka o obci je z roku 1227, kdy Kojata, syn Hrabiše z Mostu daroval Kokašice svému příbuznému Benešovi. Ve 14.století vlastnili obec Jan a Hynek Hanovec ze Švamberka . Po smrti jejich matky je získal jako odúmrť Bavor ze Slavic.  Po něm je získal Humprecht z Kocova. V této době je zde připomínána tvrz. Sídlo a poplužní dvůr jsou zde uváděny i roku 1459. V roce 1507 postoupil Kokašice Jindřich ze Švamberka Bohuslavovi a Janovi ze Švamberka a tak jako součást panství ves připadla k bezdružickému statku.

V roce 1651 uvádějí seznamy 75 poddaných, ševce a tři kováře. V roce 1757 zde žilo 26 poddaných rodin. Roku 1838 je uváděno 31 usedlostí a 233 obyvatel, v roce 1930  62 usedlostí a 310 lidí. V roce 1991 je zde 61 popisných čísel a 239 obyvatel.

Obec se rozkládá na křižovatce místních komunikací. Starší východní část obce je soustředěna kolem návsi s rybníkem. Západní část vznikla rozšiřováním zástavby po roce 1838.  Mezi památky patří dům č.p. 22 s hrázděným štítem,  který byl součástí starého mlýna a pochází nejméně z počátku 19. století.

Bývalý panský dvůr, v jehož areálu stávala kokašická tvrz, stával patrně nalevo  při cestě do Čelivi. Dnes  jeho část zabírá budova bývalé školy. Při západním okraji obce u silnice, naproti č.p. 56 se nachází tzv.Bavůrkův kříž. Jde o kamenný smírčí kříž s reliéfem dvojitého soustředěného kruhu. Tento kříž stojí na  místě, kde měl Bavůrek ze Švamberka zabít syna plzeňského měšťana Palečka.

Správou pod Kokašice patří Lomy, Čeliv a Krasíkov.

07.08.2019

Turnaj ve stolním tenisu Lomy 2019 1

Turnaj ve stolním tenisu Lomy 2019

Spolek Lomy 39, uspořádal v sobotu 27.7.2019 turnaj ve stolního tenisu/ O putovní pohár starosty Lomy 2019/. Turnaje se zúčastnilo 15 obyvatel /místních i chalupářů/ z toho 11 soutěžících. Vítěz turnaje Jiří Čapek získal opět pohár starosty. Druhé místo obsadil Jaroslav Bruml. Na třetím místě se umístil Jaroslav Blažek. Spolek Lomy 39 děkuje obci Kokašice za finanční podporu turnaje.

Detail

25.11.2013

mojeiD na našich stránkách!

mojeiD na našich stránkách!

Detail

16.09.2019

Schůze Rady města Stříbra v roce 2019

Schůze Rady města Stříbra v roce 2019

Město Stříbro

19.09.2019

Městské trhy v roce 2019

Městské trhy v roce 2019

Město Stříbro

21.09.2019

Plakát

Svatojánský hudební festival - Kladruby

Daniel Hůlka - baryton Lubomír Brabec - kytara

Město Stříbro

21.09.2019

plkát

Jiří Schelinger rev.+Ozzy Osbourne rev. v MC Panteon

Dvojkoncert revivalů bardů české a britské rockové scény

Obec Konstantinovy Lázně

09.05.2010

Ovčí vrch

Ovčí vrch

Ovčí vrch

Detail

09.05.2010

Hrad Krasíkov - Švamberk

Hrad Krasíkov - Švamberk

Hrad Krasíkov - Švamberk

Detail

08.05.2010

Blízké okolí

Blízké okolí

Blízké okolí

Detail