Navigace

Obsah

Kokašice

První známka o obci je z roku 1227, kdy Kojata, syn Hrabiše z Mostu daroval Kokašice svému příbuznému Benešovi. Ve 14.století vlastnili obec Jan a Hynek Hanovec ze Švamberka . Po smrti jejich matky je získal jako odúmrť Bavor ze Slavic.  Po něm je získal Humprecht z Kocova. V této době je zde připomínána tvrz. Sídlo a poplužní dvůr jsou zde uváděny i roku 1459. V roce 1507 postoupil Kokašice Jindřich ze Švamberka Bohuslavovi a Janovi ze Švamberka a tak jako součást panství ves připadla k bezdružickému statku.

V roce 1651 uvádějí seznamy 75 poddaných, ševce a tři kováře. V roce 1757 zde žilo 26 poddaných rodin. Roku 1838 je uváděno 31 usedlostí a 233 obyvatel, v roce 1930  62 usedlostí a 310 lidí. V roce 1991 je zde 61 popisných čísel a 239 obyvatel.

Obec se rozkládá na křižovatce místních komunikací. Starší východní část obce je soustředěna kolem návsi s rybníkem. Západní část vznikla rozšiřováním zástavby po roce 1838.  Mezi památky patří dům č.p. 22 s hrázděným štítem,  který byl součástí starého mlýna a pochází nejméně z počátku 19. století.

Bývalý panský dvůr, v jehož areálu stávala kokašická tvrz, stával patrně nalevo  při cestě do Čelivi. Dnes  jeho část zabírá budova bývalé školy. Při západním okraji obce u silnice, naproti č.p. 56 se nachází tzv.Bavůrkův kříž. Jde o kamenný smírčí kříž s reliéfem dvojitého soustředěného kruhu. Tento kříž stojí na  místě, kde měl Bavůrek ze Švamberka zabít syna plzeňského měšťana Palečka.

Správou pod Kokašice patří Lomy, Čeliv a Krasíkov.

25.11.2013

mojeiD na našich stránkách!

mojeiD na našich stránkách!

Detail

24.05.2019

Plakát

Oslavy 120 let školy a 60 let zemědělského školství

Střední odborná škola Stříbro Vás co nejsdečněji zve na oslavy 120 let školy a 60 let zemědělského školství.

Město Stříbro

27.05.2019

Schůze Rady města Stříbra v roce 2019

Schůze Rady města Stříbra v roce 2019

Město Stříbro

30.05.2019

Městské trhy v roce 2019

Městské trhy v roce 2019

Město Stříbro

31.05.2019

Plakát

Odpolední potkávání žáků ZUŠ - ZUŠ Open 2019

Odpolední potkávání žáků hudebního, literárně-dramatického a výtvarného oboru. Kostelní náměstí ve Stříbře I. Začínáme příběhem… v 15:00 hodin II. S hudbou je život krásnější… v 16:00 hodin III. Společně to zvládneme… v 17:00 hodin Přijďte si s námi hrát, těšíme se na vás!

Město Stříbro

09.05.2010

Ovčí vrch

Ovčí vrch

Ovčí vrch

Detail

09.05.2010

Hrad Krasíkov - Švamberk

Hrad Krasíkov - Švamberk

Hrad Krasíkov - Švamberk

Detail

08.05.2010

Blízké okolí

Blízké okolí

Blízké okolí

Detail